Ангел Каралийчев: “На народен език начеващият писател се учи от живата реч, която слуша около себе си, по какъв начин трябва да изгради произведението ще вземе пример от по-големите, но вдъхновение той е длъжен да намери в собственото си сърце. И ако не заговори на собствен език, със свои мисли, образи и думи, ако не тръгне по свой път и не запее със свой глас – нищо няма да направи.”