Елин Пелин: “Много съм написал в ресторантчета или малки кръчмици, дето отивах да обядвам и вечерям. Така – все на бърза ръка. Напиша го, обмисля го, после се върна вкъщи, в квартирката, дето живеех, и си го препиша хубаво. Аз пък бях такъв – не допущах една грешка да стане или крива буква да се напише. Много красиво пишех тогава… За една буква преписвах цяла страница и по този начин покрай буквите поправях и стила; и излизаше нещо по-хубаво и по-добро.”