Йордан Йовков: “Писателят с темите си е като кокошката: много яйца, които растат и зреят, и после, което опре, то бива снесено. Понякога ти се струва, че една работа ще бъде готова преди другите – тя е изнесена на преден план в съзнанието, а после, току-виж, друга я изпревари. Един момент, един разказ, едно впечатление, едно настроение способствуват да се изясни и завърши една работа, която дотогава само смътно си носил.”