ПИШИ. Няколко букви правят една дума. Няколко думи правят изречение. Няколко изречения правят страница. Няколко страници правят глава. Няколко глави правят книга. ПИШИ!