Честит празник, пишещи хора! Бъдете здрави и пишете на български! И нека един ден написаното от вас се чете по всички краища на света – в оригинал или в превод от български!