“Изпитваше непреодолимо желание да залови убиеца…”

Из романа “Слънчева буря” на Оса Ларшон, издателство Емас. Превод – Радослав Папазов. “Залата за аутопсии беше добре поддържана. Чист

Read more

“…усети как раздразнението й се покачва със скоростта на живак в нагорещен термометър…”

Из романа “Слънчева буря” на Оса Ларшон, издателство Емас. Превод – Радослав Папазов. “В адвокатската кантора „Майер и Дицингер“ Ребека

Read more

“Дълги редици от празни закачалки се раздвижиха като беззвучни камбани…”

Из романа “Слънчева буря” на Оса Ларшон, издателство Емас. Превод – Радослав Папазов. “Четвърт час по-късно Ана-Мария слезе от личния

Read more