Георги Караславов: “Но от всички дреболии в писателската работа най-трудно се овладява репликата.

Репликата е пробният камък на умението на писателя да разказва, за неговото майсторство. Репликата разкрива непосредствено, направо мислите и чувствата, настроенията и намеренията на героя, неговото минало и настояще. Репликата е основният градивен елемент на драматическото произведение – най-трудният литературен род.

Репликата трябва да бъде точен израз на определено душевно състояние на героя или да дава ясна представа за определено негово деяние. Чрез репликата героят сам разкрива своите мисли и намерения, своя характер. Репликата трябва да бъде стегната като формула. Тя трябва да отговаря на манталитета на даден герой. Не може един селянин например да говори с понятия, свойствени на чиновника, на работника, на занаятчията. Репликата на селянина, както и репликата на работника, както и репликата на кой и да е друг герой трябва да бъде стегната, звънка, изразителна и същевременно да има колорита та типичния селски говор, дори колорита на типичен местен диалект, без да бъде диалект.”