Георги Караславов: “Всяко начало е трудно и важно, от началото на едно художествено произведение до голяма степен зависи по-нататъшното развитие на сюжета и органическата спойка на отделните сцени и моменти в него, защото то е свързано и с въвеждането на главните герои. А да се въведат героите в художественото произведение, това са много важни моменти от работата на писателя. Героят в художественото произведение трябва да влезе така, че да не предизвика у читателя нито сянка на съмнение за своето съществуване. Героят трябва да влезе в страниците на художественото произведение така реално и естествено, така непринудено и убедително, както това става в живота. Но за да влезе героят в страниците на художественото произведение като истински жив човек, той трябва да бъде наистина жив и релефен, основно проучен и оформен в съзнанието на автора. Как в съзнанието на читателя се сформира, как се ражда героят и как той се явява в страниците на книгата, това е въпрос, който може  и заслужава да бъде разгледан отделно и подробно. Въпросът тук е как трябва да бъде въведен героят в едно художествено произведение, за да бъде той убедителен. За въвеждането на героя, разбира се, няма и не може да има шаблон. Хилядите автори могат да въвеждат хилядите герои в художествените произведения по свой начин, стига това въвеждане да не е изкуствено, скроено, нагласено, неубедително.  Със своите външни белези и душевни качества героят трябва да бъде реален. Неговото име трябва да бъде така естествено, както е естествено името на всеки жив човек. Не са редки случаите, когато авторът говори за своя герой, кара го дори да действува, а не знае как да го представи, как един вид да го “запознае” с читателя.”