Георги Караславов: “Въвеждането на героя в художественото произведение трябва да стане естествено и непринудено. Читателят трябва да се опознае с героя и да научи неговото име и презиме, така както се запознава и научава името на толкоз много хора през живота си: или направо, или посредством други хора. Смело и безискуствено въвежда совите герои Максим Горки. Понякога Горки започва направо с името на героя си, като че ли той отдавна е познат на читателите. След това вече Горки майсторски разкрива основните черти от характера на своя герой и незабелязано го прави близък и познат на читателите. У Горки всичко излиза убедително, разкрито с най-минимални художествени средства. Горки трябва да бъде изучаван грижливо от младите писатели.”