Андрей Гуляшки: “Вашият герой може да започне да действа например от 40-годишна възраст нататък. Въпреки че описвате този герой от 40 години нататък, вие трябва да знаете къде се е родил, да знаете за дядо му, за баща му, от кое село е, къде е то, къде героят е получил образование, къде е следвал, какво е работил преди това. Той трябва да бъде жив човек, когото писателят започва да описва от 40-годишната му възраст. И когато писателят знае всички тези подробности за героя и миналия му живот и когато после каже на читателя как си представя този герой, читателят ще научи всичко това и ще го възприеме напълно. Това е биографията на героя. Биографията трябва да бъда предварително дълбоко осъзната от автора и тогава той да въвежда своя герой в литературното произведение. Абсолютно необходимо е преди въвеждането на героя писателят да знае целия физически профил на образа.