Георги Караславов: “Народът е казал: “Денят се познава от сутринта”. Тази поговорка може до известна степен да се приложи и към художественото творчество. Авторът трябва добре да обмисли как да започне неговото произведение. Авторът трябва да си изработи план за развитието на сюжета и на фабулата, за заплитането и разплитането на интригата, за умело вмъкване на читателя в оня свят, който той е изобразил – или ще изобрази – като отражение на типичните и сложни прояви и борби в живота.”