Атанас Далчев: “Началото от произведенията, особено на младите писатели, е най-често излишно и може спокойно да се изостави. В него авторът се готви да каже нещо, но не е казал още нищо. То е като настройването на инструмента, преди да започне музиката.”