Георги Караславов: “Всеки занаят има технически подробности и стотици дреболии, които трябва да се усвоят много добре, за да стане човек майстор. И поради това всеки занаят се изучава дълго време, усърдно и под ръководството и непрекъснатото наблюдение на някой, който вече го е усвоил. Но и след като се получи “майсторско свидетелство”, занаятът трябва да се усъвършенствува всекидневно.”