“Писателят е човек, който се интересува от значението на думите, харесва онова, което казват, обича начина им да го изразяват. Писателите знаят, че думите са техният път към свободата, затова ги използват мъдро, с внимание, със страх, с наслада”. Урсула К. Ле Гуин