“Не съм написал нито една работа, в основата на която да не стои действително преживяване. Имам добра памет, помня всичко. Почти всеки мотив отнасям в тоя пейзаж, където съм бил, в тая среда, в която съм живял и която познавам. Вън от тях нищо не бих могъл да напиша”, Йордан Йовков