“Нищо, освен естественото, от естеството на нещата…”

Из “Луксозен Suchard” от сборника “Бонбониерата” на Яница Радева, издателство Парадигма. “Няма да я бъде тази!” с това изречение заспа

Read more

“навремето имаше и такава завист, за книги…”

Из “Лятото на неудачниците” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Навремето авторът имаше двайсет чифта обувки, защото майка му работеше в

Read more

“Той не знаеше шега ли си правя с него, или е попаднал на луда. Други възможности не съществуваха…”

Из романа “Карай плуга си през костите на мъртвите” на Олга Токарчук, издателство ICU. “Още преди последното Рождество Христово отидох

Read more

“гръмотевица, която трясна върху сърцето ми почти от ясно небе и го подпали като самотно дърво в полето…”

Из “Хотелът на спомените” на Златко Ангелов, издателство Знаци. “Хубавите и лошите спомени от нашата къща вече са се слели

Read more

“Най-важното, разбира се, е да събера критиките на приятелите, които са истинската проверка…”

Из “Дневникът на една писателка”, Вирджиния Улф, издателство Ентусиаст. Превод – Мариана Неделчева. “Петък , 8 април* (единайсет без десет

Read more

“…защото колкото по-слънчев е споменът, толкова повече тъга предизвиква…”

Из “Юношеска еротика” от сборника “Еротични спомени” на Златко Ангелов, издателство Сиела. “През лятото на 1991 г. бях командирован в

Read more

“небето е кървава рана, а клоните на дърветата изглеждат подпалени…”

“Едип беше сам. Около него всичко беше разпиляно, но не се попитах за причината. Войникът не трябва да си задава

Read more

“единствената среща, която има да идва…”

Из “Снимка за спомен” от сборника “Бонбониерата” на Яница Радева, издателство Парадигма. “Поканата беше по-скоро покана към доброто старо време,

Read more

“Но натам, закъдето отплаваме, спасение няма…”

Из “Лятото на неудачниците” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Не когато децата тръгнат на училище идва есента – защото в

Read more