“Играеха с буквите, както други момчета на тяхната възраст играеха с кубчета и колички…”

Из романа “Творецът на ангели” на Стефан Брайс, издателство ICU. “Веднъж фрау Манхаут си позволи дързостта да поиска от доктор

Read more

“Творецът на ангели”, Стефан Брайс, изд. ICU

Валентина Мизийска “Когато приключи изложението си, един от някогашните му професори му зададе последен въпрос. За Виктор той не беше неочакван.

Read more