“Ти не си от нашите. Не си като мен. Помислих си дали не си политически. Но правиш лицеви опори…”

Из романа “Секретният доклад ” на Том Роб Смит, издателство Лъчезар Минчев. “Лежейки по гръб в мрака на трюма, Лев

Read more

“Отдавна установената практика на безнаказана жестокост и равнодушие към отговорността беше заменена с някакво объркано съчувствие…”

Из романа “Секретният доклад ” на Том Роб Смит, издателство Лъчезар Минчев. “ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ТИХИЯ ОКЕАН ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ НА

Read more

“Сега времената са други – децата не бива да отговарят за грешките на родителите си…”

Из романа “Секретният доклад ” на Том Роб Смит, издателство Лъчезар Минчев. “Лев отиде при тялото и внимателно огледа ръцете.

Read more