“за да осветя мрака на дните им…”

Из романа “Роман за името” на Людмила Миндова, издателство Изток-Запад. “Кръстили ме Ажар. Името означава „светъл, сияещ, блестящ“. Като бях

Read more