“навремето имаше и такава завист, за книги…”

Из “Лятото на неудачниците” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Навремето авторът имаше двайсет чифта обувки, защото майка му работеше в

Read more

“Но натам, закъдето отплаваме, спасение няма…”

Из “Лятото на неудачниците” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Не когато децата тръгнат на училище идва есента – защото в

Read more