“Небето се чудеше плаче ли му се, смее ли му се, подхвана и двете усърдно…”

Откъс от “Три нощи” от сборника “Бабини ягини” на Любов Кронева, издателство Жанет 45. “Срещна Бранимир на имен ден. Пролетта

Read more

“…от разговорите им излизаше, че сякаш се наслаждават на лишенията си…”

Из разказа “Летящият” от сборника “Вълча богородица” на Любов Кронева, издателство Жанет 45. “Заекването му започна, когато майка му реши

Read more

“…означава ли това, че не разбираме времето, в което живеем…”

Из разказа “Пушкиниада” от сборника “Вълча богородица” на Любов Кронева, издателство Жанет 45. “На репетицията нямаше нужда от мен, за

Read more