Леа Коен: Писателят не може да е убедителен, ако не влезе в кожата на героите си

Миналата пролет срещнах Леа на премиерата на книга на друга авторка и тогава тя ми се похвали, че през ноември

Read more

“градската екология кашляше и страдаше пред очите им като недоизлекувана старица, която трудно прикриваше болестта си…”

Из романа “Жените от Кино Роялъ” на Леа Коен, издателство Ентусиаст.  „Трябва да си запиша това постмодерно прозрение, за да

Read more

“Помежду им имаше пропаст, която трудно можеше да бъде запълнена с обикновено съчувствие…”

Из романа “Рафаел” на Леа Коен, издателство Ентусиаст. “Полковник Таджер с целия си обществен авторитет спадаше към онова военновременно поколение

Read more