“ИСТОРИЯ ДВАЙСЕТ И ПЪРВА, в която вземаме един човек на автостоп

Из “Кралство Заувари” на Любивое Ршумович, издателство Емас. “Пътуваме и си играем на „отгатни“. Отгатваме коя ще бъде последната цифра

Read more

“ИСТОРИЯ ЧЕТИРИНАЙСЕТА, в която оказваме първа помощ на приятел на пътя”

“Из “Кралство Заувари” на Любивое Ршумович, издателство Емас. “Присъствахме на страшна сцена – пред нас една кола блъсна куче, което

Read more

“ИСТОРИЯ ВТОРА, в която авантюристите получават нови, авантюристични имена”

Из “Кралство Заувари” на Любивое Ршумович, издателство Емас. “Nomen est omen – името е съдба и знак, гласи една латинска

Read more