“Той не знаеше шега ли си правя с него, или е попаднал на луда. Други възможности не съществуваха…”

Из романа “Карай плуга си през костите на мъртвите” на Олга Токарчук, издателство ICU. “Още преди последното Рождество Христово отидох

Read more