“Никой не се впечатлява от почивен ден. Никой не го е искал…”

Из разказа “Grave Britain” от сборника “Гравюра от белези” на Светлозар Стоянов, издателство Ентусиаст. “Grave Britain Пристигаме на гарата в

Read more

“Борбата е безмилостно жестока, момче”

Из разказа “Бай Народ” от сборника “Гравюра от белези” на Светлозар Стоянов, издателство Ентусиаст. “Бай Народ Неделя, определено бе неделя,

Read more