“навремето имаше и такава завист, за книги…”

Из “Лятото на неудачниците” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Навремето авторът имаше двайсет чифта обувки, защото майка му работеше в

Read more

“Но натам, закъдето отплаваме, спасение няма…”

Из “Лятото на неудачниците” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Не когато децата тръгнат на училище идва есента – защото в

Read more

“Отдавна няма нещо, което да ме задържа в мъжа, който съм…”

Из романа “Тяло под роклята” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Коридорите на мюнхенската клиника и лицето на доктор Чанд Прорайма,

Read more

“За него смъртта е непонятна, както и животът, който неочаквано се е променил…”

Из романа “Тяло под роклята” на Галин Никифоров, издателство Сиела. “Продължават да пътуват; светът навън бяга край колата, безличен и

Read more