Христо Добротинов: Писането е второто “дъно” на пишещия

Миналата есен попаднах на сборника “В търсене на холивудския прислужник” и съвсем откровено признавам, че изпитах усещането като че ли

Read more

“Между минутите няма секунди, между часовете няма минути, между денонощията няма часове…”

Из разказа “Цветовете на времето” от сборника “В търсене на холивудския прислужник” на Христо Добротинов, издателство Хермес. “Таванското прозорче е

Read more

“…нима бракът е крайната точка на щастието, отвъд която любовта е недосегаема?”

Из разказа “Х.” от сборника “В търсене на холивудския прислужник” на Христо Добротинов, издателство Хермес. “Х. започна да пречи на

Read more

“Някой беше чул фразата за жена ми и я разпространяваше със светнали очи…”

Из разказа “Очила” от сборника “В търсене на холивудския прислужник” на Христо Добротинов, издателство Хермес. “Разкопаването на гроба приличаше на

Read more