“Ако [любовта] е болест, болен на легло съм…”

Из романа „Афиши в огледалото“ на Радостина А. Ангелова, издателство Софт-прес. “Любимо мое цвете, пиша, защото не мога да не

Read more

“Ако един търси тъмнина в тъмното, а друг – светлина в мрака…”

Из романа „Афиши в огледалото“ на Радостина А. Ангелова, издателство Софт-прес. “Кафето в чашите на Лия и Макс отказа да

Read more

“Реката следва пътя си, без да се интересува от стоящия на брега.”

Из романа “Афиши в огледалото” на Радостина А. Ангелова, издателство Софт-прес. “Днес нямаха представление, а подир седмица щяха да пътуват

Read more

“Въображението й не смееше да мине зад многоточието.”

Из романа “Афиши в огледалото” на Радостина А. Ангелова, издателство Софт-прес. “След като Макс си тръгна, Лия дълго не можа

Read more