“…сетне вдигал нагоре острието, аха да пробие небесата, и крещял като побъркан, но из устата му не излизал звук…”

Из ръкописа на романа “Спартак. Легендата” – книга І на Манолов&Манолов. Художник Евгений Йорданов. “Лицето на Родопис отведнъж се сгърчило,

Read more