„Архивът на Стиг Ларшон“, Ян Стокласа, изд. Сиела

Валентина Мизийска "Архивът на Стиг Ларшон" от Ян Стокласа е романизирано-документален разказ за личното разследване на журналиста Стиг Ларшон на едно от най-сензационните убийства в съвременната Шведска история – убийството на министър-председателя Улоф Палме през 1986 година. "За това убийство ще се пишат книги", пише Стиг 3 седмици след убийството в писмото си от цели... Continue Reading →

Реклами

Create a website or blog at WordPress.com

Нагоре ↑