Елин Пелин: “Работата в разказа е, според мен, да му знаеш края, да знаеш как трябва да свършиш, пътникът, ако не знае къде отива, ще излезе на друго място. Трябва точно да знае. И е по-хубаво да знаеш края, отколкото началото. Началото все ще го налучкаш. Краят трябва да те ръководи винаги, защото в края ти искаш да кажеш нещо на хората, искаш да им разкажеш за нещо, а то значи – като разказваш за нещо, то не може да бъде безкрайно, то трябва да има един завършек. Ако не знаеш този край, ти ще се измъчваш. Тъй щото задоволително е за автора, ако е постигнал добре да завърши, което е мислил.”