Елин Пелин: “Моята цел при работата е да гледам да бъде интересно нещо. Напразно е да се пишат неинтересни неща. Неинтересните неща си остават винаги неинтересни. Те са творения, които не могат да се преобразят. То отива така, както си е. А трябва да бъде интересно. В какъв смисъл интересно? Не в такъв смисъл, в какъвто са интересни, да речем, детективските романи, но да закача – как да кажа – сърцето на човека, да има типове известни, които да са интересни, да има случка, която да е характерна за тия типове, те да появяват повече свой характер. Изобщо – да е нещо, което увлича, което води, което да те заинтересува. Разбира се, че това не съм могъл да сполуча навсякъде, обаче това ми е било целта.”