За образцовото начало

Георги Караславов: “Доброто начало в едно художествено произведение, това означава яснота в постройката на произведението, това означава добре проучен материал, това значи дълбок творчески заряд, това значи здрави идейни позиции, това значи сериозно отношение към работата. Има такива автори, който сядат да пишат напосоки, наслуки и поради това още с първите редове се вижда тяхната безпомощност. Когато започват първата глава, те не знаят как ще продължи втората глава, да не говорим за цялостното изграждане на сюжета. И поради това те започват с излишни подробности, които няма да имат нищо общо с по-нататъшното изложение на художествения материал. Образцово начало на художествено произведение е началото на “Мъртви души”. Много добро начало е началото на “Под игото”, което е в романтико-реалистичния стил на Иван Вазов. Умело започва своите разкази Елин Пелин. Тези разкази са като сочни плодове, умело и навреме откъснати със съответния персонаж от разнообразните прояви на живота. Тяхната жизнена правда е толкова непосредствена и дълбока, че читателят ги поглъща, без да смогне да се откъсне от тях.”