“Ритъмът в езика не е случайно явление за автора и за дадена книга и той е важен белег за опознаването и изучаването изобщо на стила на твореца. Всеки роман и всеки разказ, които са рожба на истинско дарование, съдържат този белег”, Стоян Загорчинов