Ще пиша, докато и едничка дума не остане в душата ми… Докато не разкажа всяка история, която е в сърцето ми… Докато не пресъхне от идеи кладенеца на ума ми… И дори тогава ще продължавам на пиша, защото писането не е просто нещо, което аз правя, а част от това, което съм аз…