РОМАНИТЕ НЕ СЕ ПИШАТ САМИ! Нито есетата, разказите, рецензиите, блог постовете, тв и кино сценариите, дисертациите, писмените работи, тезисите, записките, писмата, рубриките, текстовете на песни, репортажите, пиесите, новелите, списанията, статиите, комиксите, речите, ръководствата, проповедите, сватбените обети, записите в дневника, предложенията, нехудожествената литература, уроците, (авто)биографиите, стихотворенията, дори суперкратките хайку…