За началото на произведението

Георги Караславов: “Как да се започне едно художествено произведение, ето първия въпрос, който трябва да си зададе младият писател. Да умееш да започнеш добре своето произведение, това означава да умееш още в началото да привлечеш вниманието на читателя, да го насочиш към развитието на основната интрига и да го накараш да дочете докрай произведението. Не е добро начало онова начало, при което читателят (става дума за средния читател) захвърля произведението и не само не го дочита докрай, но изобщо не го зачита. Автор, който поради високо идейно-художествено равнище не се мъчи да направи своето произведение увлекателно за читателя, има аристократическо отношение към този читател.”