Бележки върху историческия роман…

Димитър Талев: “Художественото пресъздаване на действителността не е фотографиране на действителността; то е да предадеш действителността под ярка, жива и топла, дълбоко проникваща светлина, то значи да разкриеш пред очите на читателя една действителност. И не е най-важното дали тя е съществувала преди десет века или съществува в самия момент на пресъздаването й. Най-важното е да ни е предадена като действителност, като истински живот. Затова, струва ми се, всъщност няма голяма разлика между един исторически и какъвто и да е друг вид роман. И поради това е може би много трудно в някои случаи да се определи по-точно доколко един роман е исторически и доколко не е исторически. Историята съдържа отминалия човешки живот с всичкото му разнообразие, а в страниците на добрия исторически роман трябва да бъде отразен именно живот, да бъде отразен пълно, вярно и убедително.”