За прототипите и сборните образи

Гьончо Белев: “Разбира се, че някои от моите “герои” (ако мога така да ги нарека) си имат прототипове, но повечето са сборни личности – напълно измислени герои почти не могат да съществуват – те биха били изкуствени, неубедителни. Но и създаването на сборни типове е доста трудна работа: трябва да съумееш да подбереш подходящи физически и духовни черти, за да може от тях да стане истински, жив човек, а не някаква кръпка. Този човек, както казва Еренбург, ще го поставиш пред себе си и ще разговаряш, ще поспориш с него, защото и той има своята индивидуалност!

Само така писателят ще може да си уясни образа му и да го накара да действува. Микеланджело, като завършил своя “Мойсей”, тупнал го с ръка по коляното и му казал: Стани и говори!” Тъй живо бил изваян той. Така трябва да почувствува и писателят героите си.”