За напредъка в занаята на писателя

П. К. Яворов: “Помните ли колко нещо трябваше да зачеркнете в най-ранните си стихотворения? Е добре, за нещо излишно в сегашните ви работи и дума не може да става. А едно от главните условия за истинска поезия е да се постигне всяка краткост и естественост в изказването на чувството – да се избегне всякакъв баласт и многото вода.”