Как да подобрите стила си на писане

“Неясно формулираният език понижава нивото на писането ви – казва Брандън Роял, канадски писател и автор на дузина образователни книги, сред които “The Little Red Writing Book”, – защото принуждава читателя да гадае какво имате предвид, вместо да му позволи да се концентрира върху идеята и стила ви.”

По време на работата си в Хонг Конг за базираните в САЩ образователни центрове “Каплан” – филиал на “Вашингтон пост” и най-голямата организация за подготовка на тестове в света – Брандън Роял усъвършенства теориите си за образование и преподаване и разработва набор от ключови “принципи” за изучаване основите на писането, граматиката, математиката и разсъжденията. Той е петкратен носител на наградата International Book Award, петкратeн златeн медалист на наградите President’s Book Awards, както и носител на наградите Global eBook Awards и Educational Book of the Year.

Ето и неговите 9 принципа за подобряване на стила на писане:

1. ИЗРАЗЯВАЙТЕ СЕ ПРОСТО. Основният начин да опростите писането си е да използвате по-прости думи. Простите думи – независимо дали са съществителни, глаголи или прилагателни – обикновено имат по-широк спектър от значения, докато сложните имат по-специфично значение. По този начин, когато използвате по-прости думи, вие имате по-малка възможност за грешка. Замествайте по-малко позната дума с по-разбираема.

2. СЪКРАТЕТЕ ДЪЛГИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ. Един начин да направите писането си по-ясно е да ограничите използването на дълги изречения. Най-лесният начин да го направите е да разделите едно дълго изречение на две или повече по-кратки. Използването на кратки изречения не означава, че всички изречения трябва да бъдат кратки. Това би създало насечен стил и точно там е мястото, където изкуството на писането се превръща в игра. Трябва да прецените как да преплетете кратките изречения с по-дълги, както и как да използвате цялото разнообразие от изречения.

3. ИЗБЯГВАЙТЕ ПОВТОРЕНИЕТО. Отегчителното писане се появява, когато писателят безпричинно повтаря дума или идея. Излишно е, например, да говориш за “начинаещ, който няма опит”, защото думата начинаещ вече предполага липса на опит. Излишни думи или фрази са онези, които могат да бъдат премахнати, без да променят смисъла на изречението.

4. ИЗБЯГВАЙТЕ ДУБЛИРАЩИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Употребата на определения от време на време ще позволи на читателя да разбере, че сте умерен/логичен, но ако ги използвате прекалено често, това ще понижи нивото ви на писане. Прекалената употреба на определения ви прави да звучите колеблив и добавят обем, без да добавят плътност.

5. ИЗБЯГВАЙТЕ БЕЗСМИСЛЕНОТО ЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ. Избягвайте ненужни фрази като “вярвам, че”, “имам чувството, че ” и “според мен”. Обикновено няма смисъл да се напомня на читателя, че това, което пишете, е ваше мнение.

6. НАБЛЯГАЙТЕ НА ДЕЯТЕЛЕН ЗАЛОГ. Обикновено деятелният залог е по-силен отколкото страдателния, защото деятелният е по-директен и печели по брой (не)използвани думи. Например, изречението “Обичах Сали” е в деятелен залог и съдържа 2 думи. “Сали бе обичана от мен” е в страдателен залог и съдържа 5 думи.

7. НАБЛЯГАЙТЕ НА ГЛАГОЛИ, НЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ. Номинализацията е модерно-звучаща, но важна концепция в писането. Тя описва процеса чрез който глаголите и прилагателните се превръщат в съществителни – например, “точност на измерването” е номинализация на “точно измерване”. Номинализацията прави изреченията по-слаби (и обикновено по-дълги).

8. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПАРАЛЕЛНИ ФОРМИ. Паралелизмът в писането означава изразяване на подобни части от едно изречение по един и същи начин и е важен елемент на стила, защото изгражда чистотата и силата му. Вижте следното изречение в паралелна форма: “През лятото преди колежа аз сервирах на маси, продавах списания и дори доставях пици.” Сега го сравнете с непаралелната форма: “През лятото преди колежа бях сервитьор в ресторант, упражнявах продажба на списания, а доставката на пици ми беше трета работа.” Забелязахте ли как паралелната версия се чете по-гладко?

9. БЪДЕТЕ КОНКРЕТНИ. Една от основните разлики между доброто и посредственото писане лежи в спецификата и конкретните примери, които използвате (или използвате погрешно). Неясно формулираният език понижава нивото на писането ви, защото принуждава читателя да гадае какво имате предвид, вместо да му позволява да се концентрира напълно върху вашите идеи и стил. Избирайте специфични, описателни думи за по-силно писане.