“Внезапните проявления на любовта…”

Из романа “Хванеш ли самовила” на Христо Буковски, издателство Изток-Запад. “Съседите подозираха, че нещо ужасно става вкъщи и не знаеха

Read more