Тестване на промяната на героя

  Мислите, че е достатъчно да създадете един чудесен герой, който да премине на бърз ход през събитията от първа

Read more