“Най-важното, разбира се, е да събера критиките на приятелите, които са истинската проверка…”

Из “Дневникът на една писателка”, Вирджиния Улф, издателство Ентусиаст. Превод – Мариана Неделчева. “Петък , 8 април* (единайсет без десет

Read more