“Защо я е държал за заложница? Защо я е оставил гола в гората? За едно и също престъпление ли се касае? Мотивът същият ли е?”

Из романа “Совата” на Самюел Бьорк, издателство Емас. Превод – Мария Стоева. “Вече бе напълно изтрезнял, поне така се чувстваше,

Read more

“щом самият Холгер Мунк се отбива случайно в неделя следобед с папка със снимки, там, сред хората, се е случило нещо наистина ужасно, а в управлението са отчаяни и ме връщат на работа…”

Из романа “Совата” на Самюел Бьорк, издателство Емас. Превод – Мария Стоева. “Холгер Мунк позвъни още веднъж, почука няколко пъти

Read more