“Помежду им имаше пропаст, която трудно можеше да бъде запълнена с обикновено съчувствие…”

Из романа “Рафаел” на Леа Коен, издателство Ентусиаст. “Полковник Таджер с целия си обществен авторитет спадаше към онова военновременно поколение

Read more