“…означава ли това, че не разбираме времето, в което живеем…”

Из разказа “Пушкиниада” от сборника “Вълча богородица” на Любов Кронева, издателство Жанет 45. “На репетицията нямаше нужда от мен, за

Read more