“Много просто – отвърна. – Една картина е завършена, когато я подпиша!”

Из романа “Послепис” на Христо Карастоянов, издателство Жанет 45. “Колкото по̀ не го приемаха в Художествената академия, толкова по-заинатено Стоян

Read more