“Някой беше чул фразата за жена ми и я разпространяваше със светнали очи…”

Из разказа “Очила” от сборника “В търсене на холивудския прислужник” на Христо Добротинов, издателство Хермес. “Разкопаването на гроба приличаше на

Read more