“Не можеше да позволи да остане жива погребана наред с телата на мъртвите червеи и пъплещите стоножки…”

Из романа “Огънят в мен” на Даниела Богоева-Гюргакова, издателство Сиела. “А една друга нощ бе хладна, безлунна и мъглива, земята

Read more

Даниела Богоева-Гюргакова: За добър резултат самонадеяността трябва да е прибрана в джоба

Имах една съученичка от гимназията – много лъчезарно момиче със страшно богато въображение. Един ден ми разказваше съня си, ей

Read more

“Нищо от юг не може да ми навреди!”

Из романа “Огънят в мен” на Даниела Богоева-Гюргакова, издателство Сиела. “Беше още много рано, на изток се развиделяваше и небето

Read more